Doel

postcoronamovement_AlexandraBertels


De beweging in een notendop:

Onder het motto #DREAM #DO #INSPIRE verbindt en stimuleert Post-Corona Movement een diversiteit aan burgers met positieve toekomstdromen. 
Post-Corona Movement vertrekt daarbij niet van antwoorden, maar vanuit een vraag: "Waar willen we als mens en als samenleving naartoe?"
We stellen vast dat burgers van allerlei strekkingen zélf ideeën hebben over duurzame en solidaire veranderingen die nodig zijn. Die verbeeldingskracht en die constructieve dromen willen we zichtbaar maken. Die positieve stemmen willen we luider doen klinken.
Post-Corona Movement stimuleert daarbij open dialoog en samenwerking tussen die 'dromers', zodat ze elkaar kunnen inspireren en versterken. We brengen gelijkgestemden samen, én bouwen ook op de rijkdom en wijsheid die ontstaat door te luisteren naar een diversiteit aan mensen met verschillende meningen en achtergronden. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan wie vaak niet gehoord wordt.
Post-Corona Movement spoort burgers bovendien aan om daadwerkelijk aan de slag te gaan met hun dromen. We geloven dat denkers en doeners samen een verschil kunnen maken door inspirerende projecten en acties te realiseren. Burgers vormen zo een voorbeeld en een motor voor verandering die leidt tot een inclusieve en veerkrachtige samenleving die rekening houdt met de draagkracht van mens en natuur.

We vertrekken van volgende 3 uitgangspunten:

 1. We hanteren een waarderende en constructieve blik. Enerzijds de kijk: “Waar staan we nu?”
  A
  nderzijds de constructieve focus van: ”Wat werkt er wel?”, ”Waar droom ik van?” en “Hoe zie ik het anders?”. 
  We zijn niet tegen iets ‘negatief’, maar voor iets ‘constructief’.
 2. We boren onze eigen kracht en autonomie aan, en wijzen niet naar anderen die het voor ons moeten doen.
  De focus ligt op:
  • “Gegeven de situatie, wat kan ik wél al doen binnen mijn eigen invloedssfeer?”
  • “Waar krijg ik goesting en energie van?”
  • “Waarmee kan ik aan de slag gaan om mijn droom een klein beetje vorm te geven?”
 3. We hebben oog voor elkaars belangen en creëren samen. Diversiteit van meningen is een rijkdom wanneer we dit constructief weten aan te boren. Dit gaat over co-creatie en het besef dat we samen verder komen dan alleen. Dat maakt deze coronacrisis maar al te duidelijk: we moeten samenwerken om vooruit te gaan.

Dit platform verenigt mensen die samen constructief willen nadenken over de samenleving. We creëren een forum waarin de verschillende stemmen elkaar respectvol kunnen ontmoeten en samen tot actie kunnen overgaan. 

De Post-Corona Movement wil zo veel mogelijk de realisatie van deze projecten faciliteren en de dialoog tussen verschillende belanghebbenden mogelijk maken.

Waarom?

De Post-Corona Movement wordt gedragen en geduwd door een community van mensen die deze coronapauze als een kans zien om te dromen van een betere wereld in het post-corona tijdperk.

We willen zeker niet voorbijgaan aan het feit dat het coronavirus heel wat pijn en verwarring met zich meebrengt. Geliefden, ouders, grootouders die ernstig ziek vallen, mensen die alleen sterven of via Skype afscheid moeten nemen met de familie, mensen die hun job verliezen of technisch werkloos zijn en niet zeker weten hoe ze nu financieel rond moeten komen, ouders die ineens de rol van leerkracht, ouder en werknemer moeten zien te combineren om het gezin draaiende te houden,...
Zo zijn er nog veel meer verhalen van mensen die zwaar getroffen worden door het virus. We vinden het belangrijk om hier bij stil te staan.

Tegelijk draagt elke crisis een zaadje van verandering in zich.
Een mooie analogie hiervoor is die van een machine die dringend aan onderhoud toe is, maar niemand die hem durft stil te leggen, uit schrik voor de consequenties. Nu de machine toch stil ligt, is het de uitgelezen kans om wat onderhoud en verbeteringen aan te brengen voor we terug van start gaan.

Nu krijgen we dus een bijzondere kans om kritisch te reflecteren over wat we willen doen. De vraag is echter "In welke richting willen we verandering zien?" Dit platform is een poging om, ondanks de tegenslag, het beste van deze crisis te maken door die constructieve zaadjes van verandering de kans te geven om te ontkiemen. Het is uitzonderlijk dat heel onze samenleving collectief stilvalt. Als burgers moeten we niet lijdzaam ondergaan wat er in de samenleving gebeurt maar kunnen we ook zelf actie ondernemen en deze samen vorm geven.

Ieder steentje zorgt er voor dat de rivier een andere wending neemt. Wees een steentje en werp jezelf in deze rivier. Hoe meer er volgen, hoe groter de hoop steentjes en hoe mooier en groter de verandering.

HET IS TIJD VOOR ACTIE.

Wat?

 • PCM wil een online platform zijn waar mensen hun dromen kunnen delen. 
 • PCM biedt een platform waar mensen op elkaars dromen kunnen reageren, constructief feedback kunnen geven en ideeën kunnen verrijken.
 • PCM is een platform waar mensen elkaar vinden om co-creatief dromen uit te werken tot plannen en projecten.
 • PCM is een beweging die mensen aanmoedigt om samen de toekomst te creëren.

Waar willen we naar toe?

De Post-Corona Movement wil gebruik maken van deze noodgedwongen pauze om te dromen van een wereld waar er meer geluk, rijkdom, voldoening, liefde en zingeving is voor iedereen. 

Iedere belangrijke verandering die een mens bewust heeft gecreëerd is gestart met een gedachte, een visie of een droom. Daarom beginnen we met toekomstgerichte ideeën te verzamelen. 

Wanneer iemand zijn droom deelt, worden bepaalde mensen hierdoor aangetrokken. Zo ontstaan er groepjes met gelijkgezinden en hieruit ontstaan plannen. De initiële droom moet sterven zodat uit deze asse, op co-creatieve wijze, een breder, rijker en gedragen project kan groeien dat echt kans van slagen heeft. Op dit platform krijgen jullie de kans om elkaar te ontmoeten en te co-creëren.

Van zodra er een concreet uitgewerkt plan is, is het tijd voor actie. Het is aan jullie om deze acties te realiseren. Waar mogelijk kijken wij hoe wij en onze partners jullie kunnen ondersteunen. Zo creëren we samen de toekomst.

Post-Corona Movement ontstond in maart 2020, bij het begin van de Corona-lockdown. Op dat unieke moment van bezinning sloegen vrijwilligers de handen in elkaar om deze droom van positieve verandering te lanceren. In mei 2020 telde de beweging al meer dan 10.000 leden. Voor de realisatie van haar doelen en die van haar dromers en doeners, werkt Post-Corona Movement samen met een ruim netwerk van partners. In oorsprong is de beweging Nederlandstalig Belgisch, maar dromen stoppen niet aan lands- of taalgrenzen.

Ontdek de thema's

Klik hier om de thema's te bekijken.