Spelregels

Dit online platform is gemaakt voor het project 'Post-Corona Movement'. Het doel van het onlineplatform is om zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans te geven om een bijdrage te leveren.

Hou je aan een aantal regels, zodat we het geheel open en constructief kunnen houden. Ideeën en reacties die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.

De basis

 • Begin je post met "Ik droom van ..." (Kwestie van alles tot 1 geheel te maken.)
 • Iedereen is welkom om zijn/haar dromen te delen. 
 • We leven in een vrije wereld waar alle visies gehoord mogen worden. 
 • De Post-Corona Movement is politiek neutraal en gaat over de partijgrenzen heen.
 • Het is perfect normaal dat sommigen het niet eens zullen zijn met elkaar. Net dit contrast zorgt voor een dynamische interessante wereld.
 • Wees lief voor elkaar, zowel bij het plaatsen van dromen als wanneer je reageert op de droom van iemand anders.
 • Indien je het echt niet eens bent met iemands visie en geen zin hebt om constructief mee te denken is het beter dat je hier gewoon niet op reageert en je eigen droom aanmaakt.

Wat zijn de regels?

 • Bijdragen die inhoudelijk sterk afwijken van de visie van PCM kunnen door de moderator geweigerd worden.
 • Racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend... taalgebruik zal worden verwijderd door de moderator.
 • Bijdragen die gericht zijn op personen (bijvoorbeeld persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren) worden verwijderd door de moderator.
 • We willen een constructief debat. De moderator zal bijdragen met grof of beledigend taalgebruik verwijderen.
 • We houden het project transparant en eerlijk. Gebruikers met valse of misleidende profielen worden verwijderd door de moderator. (Bijvoorbeeld het ingeven van een fictieve naam, zoals X7zg3 of Darth Vader.)
 • De inhoud van bijdragen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen worden verwijderd. Wil je ter inspiratie toch iets delen waar auteursrecht op staat, verwijs dan steeds duidelijk naar de auteur en/of de bron.
 • Bijdragen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de thema’s te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden verwijderd door de moderator.
 • Wanneer personen tussen de 13 jaar en 18 jaar zich aanmelden, gaan we er van uit dat ze toestemming hebben van hun ouders of voogd.

Hoe gaan we te werk?

 1. Onze moderator controleert alle nieuw ingegeven bijdragen. Pas daarna worden ze gepubliceerd op het platform. Daarom zal je je bijdrage nooit onmiddellijk zien verschijnen. Dit kan bij grote drukte soms even duren. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd.
 2. Je krijgt een bericht van de moderator als je bijdrage gepubliceerd of geweigerd wordt.
 3. Als je bijdrage wordt geweigerd, mag je steeds een nieuw voorstel indienen die wel aan de regels voldoet.
 4. Als je meermaals de regels negeert, kan de moderator je blokkeren zodat je geen bijdragen meer kunt indienen op het platform.