Projecten Milieu, Natuur en Landbouw

Zonnebloem : van monocultuur akker naar een biodivers en levend veld!

Projectbeschrijving

Een monocultuur veld omvormen tot een ecologische community, waar naast herstellende agroforestry landbouw, 3 plekken gecreëerd zullen worden : DOEPLEK : 2- jarig samenmoestuintraject ism Velt. PLUKPLEK : bloemen en bessen. VERBINDPLEK : plaats voor workshops, netwerking, educatie en inspiratie.

De 'Waarom' van dit project

Om Moeder Aarde mee te helpen helen en het eco bewustzijn te verhogen.

Doelstelling

Een plaats bieden, waar landbouw op een positieve manier zal ervaren worden. Een baken van hoop,inspiratie en transitie zijn voor anderen, want Moeder Aarde dient zoveel beter behandeld te worden.

Plan van aanpak

Ontwerp van de 3 plekken is gedaan. Via een crowdfundingsaktie , die zal starten in september, wil ik zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken en bereiken bij mijn project. Nu is het veld ingezaaid met bijvriendelijke planten, na september '20 zal het irrigatiesysteem met wateropslag volgen, daarna een 1 ste aanplant.

Omvang van het project

Het is een lokaal project, gelegen in Tielt-Winge,maar dat door zijn unieke invalshoek wel eens verder over de tongen zou kunnen gaan en een groter bereik zou kunnen genereren.

Team

Mijn echtgenoot Stefan en ikzelf zitten in het team. Mijn invalshoek ? wat werkt en wat niet. De natuur zelf is mijn beste raadgever.

Is er een commercieel luik, zo ja licht toe

Ja.er is een commercieel luik : de plukplek ( zelfpluk bloemen ,bessen en fruit) en de verbindplek .

Vanuit welke waarden vertrekt het project?

Compassie, kunnen delen, openstaan zonder te oordelen en respect voor alles wat leeft. Elk leven; elke boom telt voor ons.

Wie is de doelgroep

Voor iedereen die een hart heeft voor de natuur en mee wil helpen om het bewustzijn actief of passief te helpen vergroten. Mensen die kwetsbaar zijn en niet via de reguliere kanalen aan werk geraken, zullen heel welkom zijn in mijn moestuintraject. Verder is het bedoelt voor mensen die verstilling en schoonheid in de natuur kunnen waarderen. Andere doelgroep is ongetwijfeld de vele insecten en solitaire bijen, vogels , ect...die mee gaan kunnen genieten van alle nieuwe bloemen en planten die er gaan gezaaid/ geplant worden.

Wie zijn de belanghebbenden? (stakeholders)

Mensen die gezonder willen leven en willen bijdragen aan meer biodiversiteit zullen in de 1 ste plaats er veel baat bij hebben. Moeder Aarde zal er ook veel baat bij hebben. Bedrijven die willen investeren in "vergroening " zullen er ook baat bij hebben. Ikzelf zal er ook veel baat bij hebben, want dit is mijn grote passie, die ik graag deel en overbreng op anderen.

Hoe zie je samenwerking met de andere belanghebbenden?

Via mijn FB website hou ik hen goed up to date : het is magisch om de vorderingen vanaf het begin mee te kunnen volgen. Verder hoop ik veel belanghebbenden te kunnen aanspreken via mijn crowdfundingsaktie bij oa. Bond Beter Leefmilieu.

Heb je ideeën over hoe je je project zo toegankelijk mogelijk kunt maken?

Ja, ik wil mijn ook project openstellen voor mentaal kwetsbare personen , die ik bv. via buddywerking wil laten mee moestuinieren met andere mensen en kinderen.Bedoeling is dat de ene groep de andere inspireert en mee tilt tot een hoger niveau.

Hoe houdt het project rekening met de draagkracht van de aarde?

Op alle mogelijke manieren zal mijn project een win win situatie zijn voor de planten, dieren en mensen. Van het ontwerpen van swales, om het water vertraagd te laten infiltreren, naar het herstellen van de bodem en aanleg van het veld.er zullen zoveel mogelijk duurzame materialen gebruikt worden, omdat ik dit van doorslaggevend belang vind.

Financieel

Ongeveer 65.000 euro. Ik heb zelf rond de 20.000 euro, maar dit is een project dat ik op termijn kan realiseren. alles dient niet op 1 jaar in orde te zijn. Ik houd ook rekening met mijn eigen financiële draagkracht. verder reken ik fors op crowdfunding, mond aan mond reclame en enkele bedrijven die me willen steunen.

Hoe ga je over dit project communiceren?

Via social media en ik vertel het aan iedereen die ik tegenkom, bij wijze van spreken. Nu mijn one page af is, is dit veel gemakkelijker om kort en bondig mijn project uit te leggen.

Hoe wil je mensen met een andere achtergrond dan jij betrekken?

Wat voor mij telt is niet hun scholingsgraad; enkel hun liefde voor de natuur en hun bereidheid om bij te leren en open te staan voor elkaar. Net zoals ik dat bij mezelf zie. Er zijn geen obstakels; die bestaan alleen maar in je hoofd! :-)

Zie je nog andere mogelijke samenwerkingen?

Ja, ik hoop van in september in mijn gemeente toegelaten te worden tot de milieuraad om oa.mijn gemeente over te halen om de" Bye, Bye grass " charter van Louis De Jaegere te ondertekenen. Ook zal ik in januari zetelen in het bijzonder comité van de sociale dienst en kan ik mijn ervaring als verpleegkundige aanwenden om hier naar best vermogen de mensen verder te helpen.

Contactgegevens

Birgit Belanger : E mail : amin@bluebay.be Tel : 016/41 44 98 GSM : 0468 20 42 47