Terug naar overzicht

Economie en Werk

 

In onze samenleving krijgt de economie grote waarde toegeschreven en geeft het tempo aan waarop wij bewegen en werken. Nu draait de economie-‘machine’ noodgedwongen op een laag pitje wat tijd geeft voor een ‘onderhoud’ en ruimte geeft om te reflecteren over wat dienend is, en wat niet.

Hoe willen we ons werk organiseren? Hoe kunnen we meer co-creëren? Vanuit welke principes en waarden willen we onze economie vorm geven? Waar willen we op in zetten? Wat willen we achter laten? Welke concrete acties kunnen we als burger reeds nemen om dit mee vorm te geven?

Deze ideeën werden reeds ingediend