Terug naar overzicht

Natuur, Milieu en Landbouw

De natuur is de voedingsbodem van waaruit alle ruwe grondstoffen voortkomen. Momenteel raakt ze uit balans door onze menselijke activiteit. Hoe voorzien we ons van voedsel en kwaliteitsvol leven,waarbij we tegelijk ook zorg dragen voor de natuur? Hoe respecteren we/gaan creatief om met de grenzen die ze ons oplegt zodat de hulpbronnen voor de komende generaties niet in het gedrang komen. Welke concrete acties kunnen we als burger reeds nemen die hiertoe bijdragen?

Deze ideeën werden reeds ingediend