Natuur, Milieu en Landbouw

Met" zonnebloem "een magische plek creëren waar mensen kunnen bijleren over natuur, biodiversiteit verhogen, natuurbescherme

Beschrijving

ik droom dat de dorre maisakker die we kochten, omgetoverd zal worden in een oase van groen en leven en waar mensen die respectvol zijn tov de natuur welkom zijn om bij te leren, met elkaar te delen; tot verbinding komen. Zonnebloem is een speciaal project, omdat het verschillende concepten met elkaar verweeft : zo voorzien we bijkomende bosaanplant, houtkant, hoogstamboomgaard, plukweide en samenmoestuin. Deze plek zal tevens dienstdoen als educatielocatie naar de volgende generaties toe. Ook hoop ik er een platvorm te creëren waar mensen 1X kunnen overnachten, praatsessie houden, ect... Het is een 5 jarenplan.

Waarom

Omdat ik als burger actief zelf iets wil ondernemen voor onze Moeder Aarde. Ik vind dit zo enorm belangrijk en ik kan als een inspiratie zijn voor anderen. Dit maakt me enorm gelukkig; te weten dat er zoveel planten en dieren zullen kunnen gedijen. Want als ik zie hoe erg Moeder Aarde afziet door zoveel onwetende en op geld beluste mensen, dan breekt mijn hart... Wij staan in voor onze eigen leefomgeving: hoe beter wij deze verzorgen, hoe beter we onszelf verzorgen. Ik droom hier al een half leven van en het zal zich realiseren. Onze akker is 86 are groot en ligt in Tielt-Winge. Het verheugd me zeer dat er vanaf nu geen pesticiden meer gebruikt zullen worden! jamais!

Actie

Ik heb contact met het Regionaal Landschap Noord Hageland en met een permacultuurontwerper. Verder is iemand van Velt langgewenst om tips te geven. Met de hulp van verschillende mensen, kan mijn droom verder verwezenlijkt worden. *mensen die willen meehelpen met de aanleg van de plukweide/ samenmoestuin *Mensen die vrijwillig willen helpen met materiaal aanleveren : bv. stro-of hooibalen,compost houten planken, tuinhuisje dat weggedaan wordt, maar ook mensen met kennis van een natuurlijke zwemvijver, mensen die goed kunnen netwerken, mensen die mijn project op hun social media willen delen of die iets weten van bloemen telen, frambozenstruiken kweken, citrusvruchten. *mensen die op termijn hun GFT aan mij willen geven. *eenieder met goede inzichten, ervaring op het gebied van waterhuishouding, permacultuur, welke planten met anderen goed samengaan, enz...op een natuurlijker manier gaan leven.

Samenwerking

Ik heb dit reeds hierboven uit de doeken gedaan.

Scope

Lokaal

Engagement

Ik zie mezelf dit project eventueel wel uitwerken en trekken