Terug naar overzicht

Gezondheid en Geluk

We willen allen gezond en gelukkig zijn, dat doen deze tijden ons maar al te goed beseffen. Wat is er nodig voor een gezonde samenleving? Welke waarden schuiven we naar voren wanneer het gaat over geluk? Hoe bouwen we aan een samenleving waar gezondheid, geluk en welvaart voor iedereen toegankelijk zijn? Welke concrete acties kunnen we als burger reeds nemen die hiertoe bijdragen?

Deze ideeën werden reeds ingediend