Gezondheid en Geluk

El Camino Bekegem, een verbindend huis rond psychosegevoeligheid

Beschrijving

El Camino Bekegem, waar mensen samenkomen rond psychosegevoeligheid. In het landelijke Bekegem in West-Vlaanderen is El Camino Bekegem gehuisvest. In deze woning heerst een warme en welkome sfeer. In de winter wordt er samengekomen rond het haardvuur. In de zomer rond de vuurschaal in de tuin. Er worden ‘Open Kring avonden’ georganiseerd. Daarnaast is het huis regelmatig open voor een ‘Een zondag @ El Camino’. El Camino Bekegem organiseert ook weekends tijdens dewelke mensen met een psychosegevoeligheid, naasten en hulpverleners samenleven. Samen dromen wij dat El Camino Bekegem, ons verbindend huis rond psychosegevoeligheid, in postcorona-tijden nog meer warme steun krijgt om verder te groeien, samen met vrijwilligers en andere passanten. El Camino Bekegem is een ontmoetingsplaats en tijdelijk verblijf voor mensen met een psychotische gevoeligheid, hun naasten en hulpverleners. El Camino Bekegem wil een oase van rust en verbinding zijn. Waar in een open dialoog kan gedeeld worden rond psychosegevoeligheid en het leven.

Waarom

Doel van het project is een omgeving creëren waar mensen elkaar ontmoeten rond psychosegevoeligheid. Waarbij we het essentieel vinden dat de ontmoetingen gebeuren los van diagnoses en van mens tot mens. Normaliseren en bespreekbaar maken van psychisch lijden als iets heel menselijks wat iedereen kan overkomen. Bedoeling is dat mensen tijdens of na een psychotische periode openlijk kunnen praten, terug verbinding en hoop vinden. Naasten, hulpverleners en mensen met een psychosegevoeligheid vinden betekenis en zingeving in het delen van levenservaringen. Door de ontmoetingen in een Open Kring wordt een grotere draagkracht mogelijk gemaakt. Momenteel kunnen mensen reeds verblijven tijdens georganiseerde weekends. Het doel van El Camino Bekegem is een ontmoetingsplaats te zijn en ook een tijdelijk verblijf te kunnen aanbieden.

Actie

Sinds mei 2019 komen we maandelijks samen voor een ‘Open Kring Avond’. Gemiddeld zijn hierop een 15-tal mensen aanwezig, Er werd reeds 2 maal een ‘El Camino Weekend’ georganiseerd waarbij mensen een weekend samenleven. Het huis is tijdens zo’n weekend ook open voor passanten. Er werd reeds 2 maal een ‘Zondag@El Camino’ georganiseerd, een huiselijke warme zondagnamiddag waarbij iedereen welkom is. Er wordt gewandeld, muziek gemaakt of gezongen, gezelschapsspel gespeeld… er is thee, koffie en gebak. Maar niets moet, niets is vooraf ingevuld. We hebben de ambitie om in de toekomst een tijdelijk verblijf aan te bieden, dit ondersteund door naasten en professionele hulp. Hieronder 2 filmpjes waarin El Camino Bekegem wordt voorgesteld en onze verdere droom wordt toegelicht: *via PsychoseNet.be: 🎬 https://www.facebook.com/watch/?v=258490601812096 *via PsychoseAwarenessDay: 📝met link naar 🎬 https://phrenos.mett.nl/NVP/Nieuws/1668601.aspx Meer info op www.elcaminobekegem.be

Samenwerking

In 2019 vonden een aantal mensen geïnspireerd door Open Dialogue en Soteria elkaar in een gemeenschappelijk doel. Hulpverleners, naasten en mensen met een psychosegevoeligheid willen samen een plaats creëren waar mensen kunnen samenkomen rond psychosegevoeligheid en waar een tijdelijk verblijf kan worden aangeboden. De initiële Open Ideeën- en gespreksavonden evolueerden naar Open Kring avonden. Verbindende gespreksavonden waar van mens tot mens kan gepraat worden over psychosegevoeligheid. Samen willen we nu voor El Camino Bekegem de nodige extra ondersteuning verzamelen van professionele hulp, vrijwilligers en andere passanten, om te kunnen groeien als tijdelijk verblijf voor mensen met psychosegevoeligheid. Een dertigtal mensen komen op geregelde basis El Camino Bekegem opzoeken, als deelnemer aan de ‘Open Kring’, als gast tijdens een ‘El Camino Weekend’ of als passant tijdens het weekend of op ‘Een Zondag @ El Camino’. Vooral de Open Kring wordt ervaren als een verbindende en ondersteunende omgeving. Hulpverleners vinden er meer zingeving in hun job, naasten en mensen met een psychosegevoeligheid voelen zich ondersteund en worden geïnspireerd door verhalen van herstel en hoop. Deze Open Kring kan ook zeker in andere regio’s geïmplementeerd worden. Essentieel hierbij is de trialoog tussen hulpverlener, naaste en persoon met eigen ervaringen. Oproep! Mensen die willen meewerken aan onze droom, kunnen een seintje geven via info@elcaminobekegem.be

Scope

Lokaal

Engagement

Ik wil samen met anderen een project uitwerken