Wonen en Mobiliteit

UTOPIA Help? Help!

Beschrijving

30 Jaar geleden onderzocht ik hoe de technologische maatschappij een invloed had op het wonen. Vandaag zie ik nog steeds hoe een groot deel van mijn visionaire gedachten een perfect antwoord hadden kunnen aanbieden op de COVID19 Lockdown

Waarom

Sinds 2016 heb ik mijn praktijk als architect bewust gereduceerd tot een minimum om mijn 'schat'kist aan ideeën te kunnen verwezenlijken. Ideeën die al meer dan een kwarteeuw oud zijn maar waarvan ik elke dag denk dat onze maatschappij er beter zou van worden. Vlaio vond elk voorgesteld idee perfect om gesubsidieerd te worden. Het duurde een jaar aan netwerken om te kunnen samenwerken met verschillende instanties en bedrijven die elk op zich mijn idee als zéér innovatief bestempelden. TE innovatief, een onderzoeksproject van één jaar wordt na mijn inbreng een project van 3 jaar. Maar ook te conceptueel zodat het moeilijk werd om partners ervan te kunnen overtuigen. MAAR ook teveel om de verschillende projecten als één persoon allemaal te bolwerken.

Actie

Mijn originele verhandeling beperkte zich tot de woning van inkom tot nok maar ondertussen is er een beeld van een circulaire stad bijgekomen. Ik wil terug elk onderdeel van een 'woning' analyseren, herwerken en definieren in een POSTCORONA design

Samenwerking

Het is mijn droom om in team te kunnen werken aan een POSTCORONA model waarbij we wereldwijd samenwerken om het model kunnen realiseren.

Scope

Andere

Engagement

Ik wil samen met anderen een project uitwerken