Terug naar overzicht

Onderwijs

Onmisbaar in ons toekomstbeeld is hoe we de komende generaties voorbereiden op deze veranderlijke en uitdagende tijden. Hoe geven kleuter-, lager, middelbaar- en hoger onderwijs vorm? Welke vaardigheden moeten de jongere generaties aangeleerd krijgen? Hoe moet het onderwijs georganiseerd zijn, zodat die robuust is in onze snel veranderende samenleving? Hoe kijken we naar informele educatie? Welke concrete acties kunnen we als burger reeds nemen om dit vorm te geven?

Deze ideeën werden reeds ingediend