Onderwijs

Mondiale E-education

Beschrijving

Tijdens coronatijden leren scholen op elk niveau - van lager onderwijs tot unief- digitaal te werken/ les te geven. Kunnen al deze lessen ook niet gebundeld worden en dan vertaald in talen gesproken over gans de wereld? Stel dat je een middelbaar schoolprogramma volledig digitaal kunt aanbrengen in het bvb Congolees. Dan zou men in Congo al deze lessen digitaal kunnen volgen. 1 beamer voor 1 ruimte volstaat dan. Scholen van bij ons zouden zich dan ook digitaal kunnen verbinden met een zelfde type school in een ander land op die manier en zo hen ondersteunen.

Waarom

Alle goede veranderingen in een samenleving starten met goed onderwijs. Dat is wel een lang proces; van lager onderwijs tot hoger onderwijs duurt algauw 15-16jr. Daarvoor zijn er vaak te weinig leerkrachten. Een digitaal platform zou de beschikbare leerkrachten ginder sterk kunnen ondersteunen.

Actie

Scholen- pedagogen-gepensioneerde schooldirecteurs...die zo’n digitaal project in mekaar willen steken en beamers-tablets-pc’s ter beschikking kunnen stellen of inzamelen.

Samenwerking

Ook nieuwe Belgen die hier in België lesgeven kunnen instaan voor vertalingen en aanpassingen afhankelijk van de doelgroep in hun land van herkomst.

Scope

Systemisch

Engagement

Ik wil zelf geen project uitwerken, maar aanzet geven voor anderen