Onderwijs

Fridays For Future Nationwide

Beschrijving

De jongeren van Youth For Climate toonden ons in 2019 hun bezorgdheid en hun engagement om samen te werken aan een leefbare planeet en duurzame toekomst. Onze 'normale' activiteiten staken voor onze gezondheid, veiligheid, toekomst, het scheen toen rebels. Nu doen we het allemaal. 'De tijd die ons nu gegeven wordt', dingen die we anders doen 'in deze coronatijden', niet enkel in het onderwijs, maar zowat in alle facetten van ons leven, waarom kiezen we niet vaker zelf om daarvoor tijd te nemen? #FridaysForFuture bestaat reeds als een wereldwijde beweging. We kunnen die beweging #Nationwide concreter maken, zodat iedereen eraan elke vrijdag mee kan doen. Dit overlapt met vele andere ideeën. Elke vrijdag nadenken en initiatieven uitwerken voor onze toekomst kan een motiverende gewoonte worden voor scholen, bedrijven, organisaties, media, burgerplatformen, overheden, buurtverenigingen, ... .

Waarom

Nadenken over en samenwerken aan onze toekomst en hier #Nationwide iedere vrijdag tijd voor nemen, maakt concrete acties zichtbaar, versterkt onze samenhorigheid en geeft positieve motivatie om stapsgewijs dingen anders en beter te organiseren. Yes we can!

Actie

Een school, bedrijf of zorginstelling kan bijvoorbeeld elke vrijdag enkele uren vrijmaken om in groepen toekomstgericht om te denken, lokale samenwerkingen uit te bouwen, uit onze bubbeltjes te kruipen ... kortom uit ons kot te komen (zodra dat postcorona weer mag). Een buurtvereniging of lokale overheid kan elke vrijdag een overzicht geven van lopende projecten waaraan buren en burgers kunnen meewerken.

Samenwerking

Nu reeds kunnen we vanuit ons kot elke vrijdag de sociale media overnemen met de hashtag #FridaysForFuture en onze positieve acties en ideeën tonen. Ook kunnen we lokale groepjes versterken door ideeën uit te wisselen en verschillende levensdomeinen samen te brengen. Het voorstel van de #doetanks in het domein economie en werk kan hiervan een hele mooie invulling zijn.

Scope

Andere

Engagement

Ik wil samen met anderen een project uitwerken