Onderwijs

Inspirerende leerboeken voor basisonderwijs voor de toekomst

Beschrijving

Ik droom van een toekomstgericht lessenpakket voor de lagere school: boeken, werkboeken, online lesjes,... voor leerstof rond lezen, schrijven, rekenen en dergelijke basisvaardigheden. De aandacht van de kinderen gaat dus naar letters en cijfers, maar de voorbeelden, tekeningen, verhaaltjes e.d. waarmee ze alles inoefenen vertrekken vanuit een democratisch en ecologisch wereldbeeld. Intrinsieke motivatie, welzijn en veerkracht, gelijke representatie, zorgzaamheid naar energie grondstoffen, circulaire productie e.d. De aandacht van de kinderen gaat gewoon naar de lettertjes en cijfertjes, maar tegelijk krijgen ze d.m.v. de voorbeelden en prenten wel een dosis inspiratie over hoe de samenleving er kan uitzien, hoe je kan wonen, je verplaatsen, aan je eten komen, een verjaardag vieren, ...

Waarom

Om een andere (lees duurzame, democratische, zorgzame) maatschappij mogelijk te maken, zal een ander soort opvoeding en onderwijs nodig zijn. Deze thema's komen vaak al projectmatig aan bod maar tegelijk vertrekken de algemene lesmethodes en leerplatformen nog van een mens- en maatschappijbeeld dat hier soms haaks op staat, waardoor er leerkansen blijven liggen. Door dit in een leermethode te integreren, kan een school op een vrij eenvoudige manier de positieve impact verhogen.

Actie

Uitwerken van een leerlijn, ontwikkelen van gebruikersformule (via uitgeverij of in eigen beheer), opbouwen van community van scholen die dit samen gebruiken en mee vormgeven.

Samenwerking

Iedereen die d.m.v. kennis of netwerk kan bijdragen is super welkom!

Scope

Andere

Engagement

Ik wil samen met anderen een project uitwerken