Onderwijs

Goedkope, toegankelijke, robuste, open IT-infrastructuur

Beschrijving

99% van de mensen leren van kindsaf met fancy Microsoft tools werken. Dit is een duur model, dat duurdere hardware vereist, dure tools, en 1.5Meuro per jaar naar de USA versluist. Er zijn open, gratis en goedkope alternatieven (lees: Linux, LibreOffice). Intussen blijkt dat online teaching ook al door Smartschool afgedekt wordt. Dit monpoly-model rijdt zichzelf vast: er is veel focus op de toeters en bellen (font-sizes, animaties, ...) in plaats van inhoud en werkende functionaliteit. Met een open IT infrastructuur kunnen we de creativiteit, autonomie, eerlijkheid, keuzevrijheid van de volgende generaties een boost geven.

Waarom

1. Toegankelijkheid: zowel de hardware kost (zwaardere hardware nodig) als de software (dure licensies) kost sluit arme gezinnen af van technologie 2. Innovatie: de meeste IoT oplossingen steunen op Linux, dus opent het kennen van deze omgeving meer deuren 3. Keuzevrijheid: kinderen kunnen 'verstandig' leren kiezen voor een software pakket; we maken nu 'powerpoints', geen presentaties, en 'excellekes' in plaats van een tabel of een rekenblad. Terwijl bv. een opstel of dialoog perfect in pure tekst kan gemaakt worden (en dat zou de aandacht bij de inhoud houden), en een tabel in bv. eenvoudige html. 4. Economie: we sluizen 1.5MEur per jaar naar een enkel bedrijf in de US (https://dev.to/xtofl/money-for-computers-1bb6)

Actie

* demonstraties van bv. Ubuntu op scholen geven * Linux promoten * IT support voor scholen uitzoeken (Canonical, Redhat, ...)

Samenwerking

Planning, netwerking, lobbying, ... heb ik weinig kaas van gegeten.

Scope

Systemisch

Engagement

Ik wil zelf geen project uitwerken, maar aanzet geven voor anderen