Terug naar overzicht

Cultuur en Vrije tijd

Onze cultuur is een samenraapsel van gedragingen, gewoonten en structuren die we als samenleving min of meer allemaal aanvaarden als de norm. Nu tijden en de context veranderen, zijn niet alle gewoonten daarom nog steeds even constructief of wenselijk.

Welke spelregels willen we hanteren in onze cultuur? Hoe kijken we naar vrije tijd na corona? Wat vinden we belangrijk? Wat geven we prioriteit? Welke concrete acties kunnen we als burger nemen die hiertoe bijdragen?

Deze ideeën werden reeds ingediend