Cultuur en Vrije tijd

Een wereld waarin alle aspecten van onszelf, zowel de schone kant als de schaduwzijde, welkom zijn

Beschrijving

Ik droom van een wereld waarin iedereen in contact staat met zijn eigen intrinsieke goedheid en waar we onszelf héél graag zien. Waar we ons zó veilig en ontspannen voelen dat al onze maskers spontaan afvallen. Dat de vanzelfsprekende manier om in onze samenleving met elkaar in interactie te gaan, er een is van authentiek contact. Een samenleving waarin we in contact staat met onze behoeften en gevoelens, en daar ook over kunnen communiceren. Een cultuur waarin we voorbij ‘goed’ en ‘slecht’ kijken en waarin we de kettingreactie van kwetsuren en collectieve trauma’s doorbreken. Waarin mensen bewust zijn van privileges, en deze kunnen inzetten voor diegene die deze minder hebben. Een cultuur waarin we zowel in onze kracht als zachtheid durven staan. En waar we voor mogen beseffen dat de ander misschien toch nog niet zo anders is dan ik. Hoe zalig zou het zijn moesten al onze instellingen doordrongen zijn van mensen die op deze manier ruimte voor elkaar kunnen houden? Waarin even met een groep afspreken en ruimte te maken voor wat er op dat moment dwars zit, even normaal is als eens naar de kapper gaan, of naar de sauna of tandarts.

Waarom

Ik zie hoe veel van de systemen in onze samenleving onbewust ons collectieve kwetsuren blijven herhalen. (Hoe bvb het puntensysteem op school bouwt op het patroon “ik ben pas goed genoeg wanneer ik … kan” ipv “ik ben goed genoeg omwille van wie ik ben, en via welke vakken kan ik mijn unieke zelf tot expressie gaan brengen”, of hoe bij de opvoeding patronen zoals onderdrukte boosheid onbewust doorgegeven wordt aan de kinderen ipv deze levenskracht constructief te kanaliseren. Als we een meer vreedzame toekomst willen, dan moeten we ook deze patronen aan de wortel aanpakken, en dit vraagt volgens mij dat er meer ruimtes zijn waar deze patronen verkend en getransformeerd kunnen worden. Zo geven we onze eigen bagage niet onbewust door aan onze kinderen en de volgende generaties. Stel je voor dat kinderen op school niet in de hoek gezet worden als straf, maar naar een ruimte gestuurd worden waar wat dwars zit verkend mag worden, of waar politie op straat zo’n ruimte kan houden en niet gezien wordt als diegene die ons ‘op de vingers tikt’.... Zou zalig zijn toch?

Actie

Ik een netwerk opstarten waarin mensen, als gelijken onder elkaar, op basis van enkele gedeelde principes, deze constructieve ruimte voor elkaar kunnen houden. Mensen die voor elkaar “spaceholder” kunnen zijn en ondersteuning bieden om uitdagingen aan te pakken en te transformeren tot groeikansen. Een netwerk/community die het mogelijk maakt om laagdrempelig plekken/ruimten (kan ook digitaal) te voorzien waarin mensen authentiek met elkaar in verbinding kunnen gaan, en waar al deze aspecten van jezelf welkom zijn. Enkele concrete aanknopingspunten van kaders waar ik vertrouwd mee ben, en denk dat ze hiervoor relevant zijn: Heart iQ (Christian Pankhurst) Heart Circle (Tej Steiner) Processwork (Arnold Mindell)

Samenwerking

mensen die een gelijkaardige droom hebben om krachten te bundelen, mensen die ook nieuwe input en inzichten binnenbrengen, mensen met ervaring om zo’n netwerk op te bouwen, en zelf een breed netwerk hebben.

Scope

Systemisch

Engagement

Ik zie mezelf een trekkersrol opnemen voor dit project