Cultuur en Vrije tijd

Postcorona wijkfeest in 100 buurten

Beschrijving

Tijdens deze corona periode leren we onze buren weer kennen. Net door de afstand komen we dichter bij elkaar. En daardoor versta je elkaar beter, wil je naar elkaar luisteren en ken je elkaars context. Ik droom ervan dat we onze buren weer kennen en in ons leven binnenlaten.

Waarom

Het gaat vooral omtrent samenleven. Als je in een samenleving niet samen leeft zal het altijd moeilijk blijven.

Actie

Elk jaar op een dag (te bepalen) een postcorona wijkfeest in 100 buurten. Vieren dat de afstand ons dichter bij elkaar gebracht heeft. Maar ook een moment om onze dromen weer uit te spreken.

Samenwerking

Een team vrijwilligers dat een concept uitwerkt dat gemakkelijk kan gekopieerd worden in de verschillende buurten. Mss wel het postcorona team :). Daarnaast een connectie met de steden en gemeenten zodat zij dit ondersteunen en de dromen opnemen als ideeën voor hun beleid.

Scope

Lokaal

Engagement

Ik wil samen met anderen een project uitwerken